Азбука

Азбука се нарича съвкупността, системата от букви (разположени, подредени по установен начин), чрез които се предават звуковете на даден език. Българската азбука се състои от следните 30 букви: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ю, я. Вж. също: буква; основно звуково значение на буквите.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image