Технологии за култура и история

КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN ERIC и DARIAH ERIC.

Центрове, предлагащи ресурси и услуги в областта на съхранението на културното и историческото наследство (тип D)
Тези центрове предоставят достъп до технологични услуги за дигитализация на културнo-исторически колекции и артефакти, 3D технологии и изображения с голяма резолюция (deep-zoom) и реконструкции в тази област, както и моделиране и предоставяне на данни и метаданни. Те са свързани с центровете от тип А и от тип B, които се специализират в областта на осигуряване на инфраструктура за изследователска дейност в областта на изкуствата и хуманитарните науки и в частност на културно-историческото наследство, както и за връзка с европейската мрежа DARIAH ERIC.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image