Консултативен съвет

  • Ерхард Хинрикс, директор на КЛАРИН – Германия
  • Даря Фишер, директор за връзка с потребителите на КЛАРИН – Европа
  • Джеймс Пустейовски, директор на Департамента по компютърни науки, Университет в Брандайс, САЩ
  • Тома Тасовац, директор на ДАРИА – ЕРИК
  • Гертиян Филарски, директор по технологиите в холандската инфраструктура КЛАРИА (КЛАРИН и ДАРИА в Холандия)
  • Никола Ларус, представител на Франция в ДАРИА (и в КЛАРИН като наблюдател)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image