Езикови технологии

КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN ERIC и DARIAH ERIC.

B  Центрове, предлагащи услуги (тип В)
Тези центрове предлагат услуги като достъп до езикови ресурси и езикови технологии, като достъпът се извършва чрез дефинирани от CLARIN ERIC интерфейси (уеб услуги).

Услуги и инструменти

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image