В в

В в В в - третата буква от българската азбука, именувана 'въ' или 'ве' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). В буквени съкращения и под. се чете /ве/ (и по-рядко /въ/), напр. ВВС /ве-ве-се/, II "в" /втори ве/ клас. С буква в в българското писмо се бележи звучният съгласен звук /в/ и съответният мек съгласен звук /в'/, напр.: вал /вал/ и вял /в'ал/, ков|ах /ковах/ и ков|ях /ков'ах/. Изговаря се и като беззвучен съгласен звук /ф/ - в края на думите или пред беззвучна съгласна, напр. нов /ноф/, дунавски /дунафски/ (вж. асимилация и обеззвучаване).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image