М м

М м М м - тринайсетата буква от българската азбука, именувана 'мъ' или 'ме' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). В буквени съкращения и под. се чете /ме/ (и по-рядко /мъ/) или - в съкращения от чужд произход - /ем/, напр.: МВР /ме-ве-ре/, ВМРО /ве-ме-ре-о/, БМВ /бе-ем-ве/. С буква м в българското писмо се бележи сонорният съгласен звук /м/ и съответният мек сонорен съгласен звук /м'/, напр.: м|арка /марка/ и м|ярка /м'арка/, дим|ът /димът/ и дим|ят /дим'ът/.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image