Събития

CLARIN Café 2020 - ноемврийско издание

CLARIN Café 2020: Ако искате да разберете повече за резултатите от проекта ParlaMint, където е направен голям COVID-19 корпус с парламентарна реч и за българския език, присъединете се на събитието на 3. 11. 2020 в 13.00 CET (14.00 EEST) тук:
https://www.clarin.eu/event/2020/clarin- cafe-join-our-parliamentary-flavoured-coffee-parlamint

Годишна конференция CLARIN 2020

Годишната конференция на CLARIN е основното събитие за работещите в цяла Европа за CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure.

Конференцията CLARIN - ERIC 2020 е организирана за общностите в областта на хуманитарните и социалните науки с цел обмен на идеи и опит с инфраструктурата на CLARIN. Това включва проектирането, изграждането и експлоатацията на инфраструктурата на CLARIN, данните, инструментите и услугите, които тя съдържа, действителното й използване от изследователите, връзката й с други инфраструктури и проекти и инфраструктурата за споделяне на знания на CLARIN.

Повече информация: https://www.clarin.eu/event/2020/clarin-annual-conference-2020-virtual-event

ХХХ национална конференция на ББИА

ХХХ национална конференция на ББИА

София, 15 и 16 октомври 2020

Хакатон за дезинформацията, свързана с COVID-19

В периода от 21. 09. до 15. 10. 2020 г. CLARIN организира виртуален хакатон за дезинформацията, която е свързана с COVID-19.

Събитието е разделено на 3 сесии:

Среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура

На 2 и 3 юли 2020 г. в гр. Пловдив ще се проведе среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ).

PARTHENOS workshop

От 7 до 9 октомври беше проведен семинар по проект PARTHENOS за участници от Централна и Източна Европа:
https://www.clarin.eu/event/2019/parthenos-workshop-cee-countries

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image