Центрове за знания

Център за знания (K център). Мисията на този тип центрове е да предлага експертиза и съвети, които са подходящи за изследователи, студенти и учащи, български граждани, фирми и др., с цел да използват лесно и ефикасно услугите, разработени в рамките на КЛаДА-БГ. В планираните дейности влизат: общи и специализирани обучения; публични и тематично фокусирани лекции; семинари на различни теми; публикуване на обучителни материали, както и публикуване на различни ресурси и подпомагащи софтуерни средства.

КЛаДА-БГ е вече член на Центъра за южнославянски езици - CLASSLA. Центърът предлага програмни средства и ресурси за следните езици: български, хърватски, сръбски и словенски.

Съдържание 

  1. Център за знания за южнославянските езици CLASSLA към КЛАРИН-ЕРИК
  2. България през погледа на Tour de CLARIN
  3. Да отворим GLAM лаборатория
  4. Българският език
  5. Речник за правоговор, правопис и пунктуация

 

 

За българския език бяха тренирани и публикувани следните модели за обработка на текст:

 

Модел на CLASSLA-StanfordNLP за морфосинтактично анотиране на съвременен български език 1.0:
http://hdl.handle.net/11356/1326

Модел на CLASSLA-StanfordNLP за лематизиране на съвременен български език 1.0:
http://hdl.handle.net/11356/1327

Модел на CLASSLA-StanfordNLP за синтактично депендентно анотиране на съвременен български език 1.0:
http://hdl.handle.net/11356/1328

Модел на CLASSLA-StanfordNLP за разпознаване на наименовани същности на съвременен български език 1.0:
https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1329
Връзка към документацията: https://pypi.org/project/classla/

FAQ FOR BULGARIAN LANGUAGE RESOURCES AND TECHNOLOGIES
Често задавани въпроси - част от документацията на CLASSLA CLARIN knowledge centre.

България през погледа на Tour de CLARIN:
https://www.clarin.eu/sites/default/files/tour-de-clarin-bulgaria.pdf

Да отворим GLAM лаборатория
"Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs",
Book Sprint, Doha, Qatar, 23 - 27 September 2019,
превод на български език на Никола Икономов
издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София. 2020

Bulgarian
Петя Осенова. Българският език.
The Languages of the New EU Member States, Revue Belge de Philologie et D’Histoire,
tome 88, fasc. 3, 2011. Langues et Littératures Modernes, pp. 643–668

Речник за правоговор, правопис и пунктуация
Димитър Попов. Кирил Симов. Светломира Видинска. Речник за правоговор, правопис и пунктуация.
Издателство: Атлантис, София, 1998

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image