Р р

Р р Р р - седемнайсетата буква от българската азбука, именувана 'ръ' или 'ре' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). В буквени съкращения и под. се чете /ре/ (и по-рядко /ръ/) или - в съкращения от чужд произход - /ер/, напр.: РБЕ /ръ-бъ-е/ - Речник на българския език; БНР /бъ-нъ-ръ/ - Българско национално радио; МВР /ме-ве-ре/, ВМРО /ве-ме-ре-о/, СССР /ес-ес-ес-ер/. С буква р в българското писмо се бележи сонорният съгласен звук /р/ и съответният мек сонорен съгласен звук /р'/, напр.: п|ора /пора/ и п|оря /пор'ъ/, пор|азвам /пор|азвам/ и пор|язвам /пор'|азвам/, паз|арът /паз|арът/ и пазар|ят /пазар'|ът/.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image