У у

У у У у - двайсетата буква от българската азбука, именувана 'у' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). С буквата у в българското писмо се бележи фонемата /у/, напр. бук, таб|у, т|уба, |уча, на|ука.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image