Новини

01. 09. 2020

Bulgarian LabLing Corpus

На платформата CHILDES (Child Language Data Exchange System) е публикуван първият български корпус с детска реч BULGARIAN LABLING CORPUS (https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html). Базата от данни на CHILDES съдържа голям обем от сведения за усвояване на множество езици. Тя е създадена под ръководството на проф. Brian MacWhinney от Факултета по психология на Университета „Карнеги Мелън“ в САЩ – световно известен специалист в областта на детската реч. Неговата група е призната като КЛАРИН център по детска реч от Европейската инфраструктура КЛАРИН, на която КЛаДА-БГ е член.

BULGARIAN LABLING CORPUS е създаден от изследователите от Лабораторията по приложна лингвистика (LABLING) на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, която е технологичен партньор в Националния проект CLaDA-BG.

С публикуването на български данни в CHILDES се постига разширяване на възможностите й за крослингвистичните изследвания с още един славянски език. А българската лингвистична традиция се обогатява с още един универсален конфортен стандарт за изследване на езиковата онтогенеза, благодарение на който биха могли бързо, точно и надеждно да се осъществяват съпоставки с голямо количество езици и на тази база да се строят солидни типологии и солидни модерни теории.

25.03.2020

25.03.2020

120 годишен юбилей

30. 01. 2020

30. 01. 2020

На 30 и 31 януари 2020 г. се проведе организационна среща на партньорите в изследователската е-инфраструктура CLaDA-BG.

15. 01. 2020

15. 01. 2020

ИИКТ-БАН се включи като участник в COST акцията: Европейска мрежа за уеб базирана лингвистична наука на данните (НексусЛингуариум).

15. 01. 2020

15. 01. 2020

През 2019 г. ИИКТ-БАН се присъедини като институция-наблюдател към Европейската лексикографска инфраструктура (проект ЕЛЕКСИС).

07. 12. 2019

07. 12. 2019

Международно обучение по кодиране и електронно публикуване на средновековни надписи в Кьолнския университет

22. 10. 2019

22. 10. 2019

„Tour de CLARIN“ е инициатива на CLARIN ERIC, която има за цел периодично да акцентира върху изявените дейности...

05. 07. 2019

05. 07. 2019

На 5 и 6 юли се проведе среща на Консорциума на КЛаДА-БГ с международния Консултативен борд.

24. 05. 2019

24. 05. 2019

Проф. д-р Димитър Попов от Шуменски университет „Константин Преславски“ с Наградата на Шумен за наука в системата на образованието и науката

15. 05. 2019

15. 05. 2019

Щастливи сме, че при нас беше Ondřej Košarko от Карловия университет в Прага, за да инсталира LINDAT repository за КЛаДА-БГ.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image