Новини

Семинар „Документация и опазване на исторически книгоподвързии“, 20-24 март 2023

Фондация „Балканско наследство“ съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив организират семинар на тема  „Документация и опазване на исторически книгоподвързии“.

Участие на ИИКТ-БАН в 12-ото издание на Конференцията по Глобални мрежи от думи

Две статии представиха лексикалносемантичната мрежа BulTreeBank WordNet на 12-ото издание на Конференцията по Глобални мрежи от думи, която се състоя от 21 до 27 януари 2023 г. в Доностия/Сан Себастиан, Испания.

Представяне на Електронната инфраструктура за българското езиково и културно наследство КЛаДА-БГ в рамките на събитие, организирано от Катедрата по български език към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

На 1 декември 2022 г. в зала 147 на Софийския университет се проведе Лингвистичният семинар на Катедрата по български език с организатори проф. д-р Гергана Дачева, проф. д-р Йовка Тишева и доц. д-р Марина Джонова.

Ден на отворените врати на Електронната инфраструктура за българското езиково и културно наследство КЛаДА-БГ

На 16 ноември 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Централната сграда на БАН се проведе Ден на отворените врати на Електронната инфраструктура за българското езиково и културно наследство КЛаДА-БГ. Всички партньори от консорциума на КЛаДА-БГ представиха резултатите от работата си в рамките на инфраструктурата през последните четири години на подготвителната фаза.

Още от Деня на отворените врати в КЛаДА-БГ

Проф. д-р Десислава Панева-Маринова и гл. ас. д-р Максим Гойнов представиха разработка на Института по математика и информатика при БАН.

Интервю на БТА с координатора на КЛаДА-БГ

Интервю на БТА с координатора на КЛаДА-БГ по повод на Дена на онтворените врати на инфраструктурата на 16.11.2022 г.

Участие в научна конференция „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи“

На 20.10.2022 наши колеги взеха участие в научната конференция „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи“.

Работна среща между учени от ИМИ-БАН и директори на културни институти в община Казанлък

На 19.10.2022 г. в Музея на розата в град Казанлък се проведе работна среща между учени от Института по математика и информатика към БАН и директори на културни институти в община Казанлък.

ИИКТ-БАН публикува три свои ресурса в каталога на ELRA

Български корпус със синтактични анализи (Бултрибанк), Български корпус с анотирани събития и роли и Български валентен речник

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image