Новини

Книга "Да отворим GLAM лаборатория"

В края на 2020 г. с подкрепата на КЛаДА-БГ излезе книгата "Да отворим GLAM лаборатория" на български език в превод на Никола Икономов.

Уъркшоп на Лабораторията по приложна лингвистика

На 28.11.2020 г. от 10.00 ч. се проведе Студентско-преподавателски уъркшоп на Лабораторията по приложна лингвистика – резултати и перспективи.

Участие в международната конференция Speech and Computer SPECOM 2020

Водещи изследователи от Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (LABLING), участваха в международната научна конференция Speech and Computer - SPECOM 2020, която се проведе в Санкт Петербург, Русия от 7 до 9 октомври 2020 година.

Подобряване на оптичното разпознаване на символи за български текстове

През 2020 година благодарение на съвместните усилия на Националната библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив (НБИВ) и Института за информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ - БАН) беше създаден модел за подобряване на оптичното разпознаване (OCR) на текстове, отпечатани преди 1945 г.

CLARIN: Сравними КОВИД-19 корпуси

Корпусът от сравними КОВИД-19 корпуси на парламентарна реч вече е публикуван. 

Инициативи на годишната конференция CLARIN 2020

Сесията на CLARIN кафе: "Това е CLARIN. Как да ви помогнем?" е четвъртото издание от поредицата CLARIN Café, а също и част от годишната конференция CLARIN 2020.

CLARIN-ERIC 2020

CLARIN-ERIC 2020

5-7 октомври 2020


Започна годишната конференция на CLARIN-ERIC 2020.

01. 09. 2020

Bulgarian LabLing Corpus

На платформата CHILDES (Child Language Data Exchange System) е публикуван първият български корпус

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image