ЕС контекст

Националната инфраструктура CLaDA-BG е интегрирана в двете европейски инфраструктури: CLARIN ERIC и DARIAH ERIC.

Image

CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure - е изследователска инфраструктура, която е инициирана от визията, че всички цифрови езикови ресурси и инструменти от цяла Европа и извън нея са достъпни чрез онлайн среда през единен вход за подкрепа на изследователи в областта на хуманитарните и социалните науки науки.

През 2012 г. CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium) беше създаден и пое мисията да изгради и поддържа инфраструктура в подкрепа на споделянето, използването и устойчивостта на езикови данни и инструменти за изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки.

CLaDA-BG е член на европейската инфраструктура CLARIN ERIC от създаването на CLARIN ERIC.

Image

DARIAH – the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – има за цел да подобри и подкрепи научноизследователската и преподавателската дейност в областта на изкуствата и хуманитарните науки с цифрови технологии. DARIAH е мрежа от хора, опит, информация, знания, съдържание, методи, инструменти и технологии от страните членки. Разработва, поддържа и управлява инфраструктура в подкрепа на изследователските практики, базирани на ИКТ, и поддържа изследователите при използването на тези практики за изграждане, анализ и интерпретация на цифрови ресурси. Работейки с практически общности, DARIAH обединява индивидуални съвременни цифрови изкуства и хуманитарни дейности и мащабира техните резултати на европейско ниво. Запазва, предоставя достъп и разпространява изследвания, които произтичат от това сътрудничество, и гарантира спазването на най-добрите практики, методологични и технически стандарти.

DARIAH е създадена като Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура (ERIC) през август 2014 г.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image