Е-инфраструктура за българското езиково

и културно наследство

Езикови

Технологии

БЪЛГАРСКА МРЕЖА

ОТ ЗНАНИЯ

Технологии за

култура и история

Услуги и инструменти

КЛаДА-БГ предоставя услуги и инструменти, които могат да бъдат използвани за целите на научните изследвания, както и от широк кръг потребители.

Различните ресурси и услуги са разработени от партньорите в инфраструктурата и са свободно достъпни.

Събитие

Конференция на КЛаДА-БГ 2024

26.06.2024 - 28.06.2024

Image

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image