Н н

Н н Н н - четиринайсетата буква от българската азбука, именувана 'нъ' или 'не' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). В буквени съкращения и под. се чете /не/ (и по-рядко /нъ/) или - в съкращения от чужд произход - /ен/, напр.: БНБ /бе-не-бе/, НЛО /ен-ел-о/, ДНК /де-ен-ка/. С буква н в българското писмо се бележи твърдият сонорен съгласен звук /н/ и съответният мек сонорен съгласен звук /н'/, напр. к|ана /кана/ и к|аня /кан'а/, кон|ак /конак/ и кон|як /кон'ак/, звън|ът /звънът/ и звън|ят /звън'ът/.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image