Видео

“Ехото на границите”

„Ехото на границите“ е научен проект, координиран от Гръцката комисия за проучване на Югоизточна Европа и подкрепен от Министерството на културата на Р Гърция и българската е-инфраструктура КЛаДа.БГ. Проектът се осъществява със съвместните усилия на учени от Института за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките, Националния университет „Каподистрия“ в Атина, Критския университет, Университета „Демокрит“, Института за етнология и фолклористика – Българска академия на науките, Университета в Скопие и Харвардския университета.

В рамките на проекта ще бъдат изнесени дванадесет лекции, представящи трансграничните потоци на комуникация и различие в областта на историята, литературата, езика, диалектите, традициите, духовността, изкуството, културата и т.н. Всеки лектор ще говори на своя език, но всички лекции имат субтитри на английски език и ще бъдат свободно достъпни в интернет пространството. Целта на участниците в проекта е да се активизира научният, културен и обществен диалог между съседните народи на Балканите.

 


ВИДЕОЛЕКЦИЯ

Bulgarian Language Technology for Digital Humanities: a focus on the Culture of Giving for Education
автор: Петя Осенова, Институт по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките
видеолекция: http://videolectures.net/clarinannualconference2018_osenova_culture_giving/

video BLTDH Petya Osenova

 


 

ФИЛМ

Този кратък филм представя част от младите хора в консорциума на КЛаДА-БГ. Те разказват с какво се занимават и как дейностите в инфраструктурата помагат за тяхното професионално развитие.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image