О о

О о О о - петнайсетата буква от българската азбука, именувана 'о' (за названията на буквите и употребата им като съществителни имена от ср. род вж. буква). С буквата о в българското писмо се бележи фонемата /о/, напр. дом, роб, бюро, с редуциран фонетичен вариант в неударена сричка, който се сближава с фонетичния вариант на фонема /у/ в неударено положение, напр. в гор|а, вод|а, р|адост, ом|айвам (вж. редукция).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image