Инфраструктура

КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN и DARIAH.

Инфраструктурни центрове (тип А)
Центровете от този тип предлагат услуги, които се отнасят към инфраструктурата като цяло. Тези услуги трябва да се предоставят на високо ниво на ангажираност (стабилност, достъпност и продължителност). За разлика от центровете от тип В, те предлагат услуги, които се използват и от други центрове. Те осъществяват работата на инфраструктурата на европейско ниво. Инфраструктурата се гради на основата на препоръчваните от Експертна група към ЕК принципи FAIR. С оглед прилагането им в административния, технологичен и научен контекст на Клада-БГ беше направено проучване на основните правила и изисквания на тези принципи, което може да се разгледа ТУК.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image