Сонорни съгласни

Сонорни (от лат. sonorus 'звучен') се наричат съгласните /л, м, н, р/, меките им варианти /л', м', н', р'/ и съгласната /й/. По своите артикулационно-акустични свойства те се доближават до гласните и нямат беззвучни съответствия. Противопоставят се на шумовите съгласни.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image