Бъдеще предварително време в миналото

Бъдеще предварително време в миналото - вж. време [2.9].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image