В или във

Предлогът в (във) се произнася звучно /в, във/ само пред звучните шумови съгласни (с изключение на съгласната /в/); във всички останали случаи се обеззвучава и се произнася /ф, въф/. Срв.: в града /в_градъ/, в близост /в_близост/, във водата /въф_водата/, в окопа /ф_окопа/, в морето /ф_морето/. За изговора и правописа на предлог в и удвоения му вариант във вж. също при удвояване (на предлозите в и с).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image