Удължени гласни и съгласни

Удължените гласни и съгласни (в междуметия, звукоподражателни думи и др.) е прието да се пишат слято, без съединителна чертица, напр.: 

 • Сега деветдесет и девет на сто е да изреват след малко: "Уууууу!" - той знаеше, че вече го мразят. (Д. Цончев) 
 • Само че тук следва една мъъъничка подробност. (Ст. Цанев) 
 • Чудни работи стават по света, баджанааак, големи работи! (Чудомир) 
 • Ссст! Тихо! Сами ли сте в къщи? (Чудомир)

Въпреки официалната препоръка в този смисъл, според която "удълженото произнасяне на отделна гласна или съгласна се отбелязва с повтаряне на буквата, написана слято, за да отговаря на изговора" (ПР'95), твърде често в практиката надделява по-свободното правило, че "начинът на оформяне се определя от представата, която има или иска да създаде този, който възпроизвежда или наподобява гласове или шумове" (Бълг. език за 7. клас) и удължените звукове в звукоподражателните думи и в междуметията се пишат ту слято, ту с малка чертица. Напр.: 

 • Еее! Много закъсня бе, съсипах се да търся компания... (Г. Караславов) 
 • Еее, много искаш - обади се малкият, пълничък и къдрокос Бебо. (П. Вежинов) 
 • А-а-а! Филипе! - извика Колю. - Докачам се. (Й. Йовков) 
 • - Я-а-а-а! Такова магаре за пръв път виждам. (А. Каралийчев) 
 • Е-е-е-е-е-й! Който спре да ме вземе, давам му всичките пътища, дето съм правил! (Д. Цончев)

Забел.: Отделно заслужава да се напомни, че когато има удължен изговор на гласна /а/ или /у/ след мека съгласна или след /й/, които се пишат с начална буква я или ю, удължаването на гласния звук се отбелязва чрез повтаряне след тях на слято написаните букви а или у, както в следните два примера (по Чудомир): 

 • Опънал шия и изревал, колкото сила има, та пръснал бюлетините из стаята: - Юряаа!... Юряааа!...Юряаааа!... 
 • Поиска ли му се да развие дейност, ще иде до курника, ще свие устни и ще свирне: "Фюуууут!" 

Повтаряне на слято (или полуслято) написани букви я, ю в подобни случаи е неправилно, тъй като с тези букви се означават не просто гласни, които може да бъдат удължавани, а комбинация от предходна мекост или предходна мека съгласна /й/ + съответния гласен звук. Такава грешка е допусната (и подчертана!) в следния пример: 

 • Няяма, проточи "я"-то жената, без да го поглежда. (сп. Пламък)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image