Съединителна чертица

Съединителната чертица (наричана още малко тире или дефис) е графичен знак, който се употребява при полуслято писане на думи и форми (напр. министър-председател, кандидат-студент, асистент-режисьор, бяло-зелено-червен, по-голям, най-добър, 22-годишен, 10-ти ред), при някои видове съкращения (напр. г-н, д-р, п-ов, у-ще, чл.-кор. и под.), за свързване на определителния член с названия на букви, съкращения и под. (напр. Отивам на концерт в НДК-то) и при пренасяне на части от думата на нов ред.

Съединителната чертица се отличава с по-малка дължина в сравнение с препинателния знак тире и - което е по-важно - при писане между нея и елементите, които свързва, не се оставя празно място (шпация). По-подробно вж. при дефис.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image