Освен

освен: За употребата (или отсъствието) на запетая пред освен в изречения от рода на: Нямаше през де другаде да минат, освен през Антимово. Беден бях, нямах нищо друго, освен това орлово перо. Адам бе сляп за всичко друго на света освен за любимата си.

Вж. обособяване [Забел. 4]; запетая [1.6.5].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image