Метатеза

Метатеза (или пр|емет, премятане) се нарича взаимната размяна на местата на говорни звукове (или цели срички) в състава на думите, каквато е например смяната на местата на звуковете в групите -ръ-/-ър- и -лъ-/-ъл-. Гласната /ъ/ в тези съчетания се нарича подвижно ъ (по-подробно вж. там).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image