-ръ-/-ър-

-ръ-/-ър-: За правоговорните и правописни особености на думите, съдържащи групи -ръ-/-ър- и -лъ-/-ъл-, вж. подвижно ъ.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image