Минало неопределено време

Минало неопределено време - вж. време [2.4].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image