Морфема

Морфема се нарича най-малката двустранна езикова единица - единица, която има материална и смислова (съдържателна) страна и не се дели на по-малки двустранни единици. Съществителното книгите, например, се състои от три морфеми: книг-, носител на лексикалното значение на думата; -и-, носител на значение за число - множествено; -те, носител на значение за определност. Във формата книга морфемата  е окончание за ед. число (срв. книга - книги), докато формата народ (народа, народът, народи, народите, народе) не притежава аналогична материално изразена част, носител на значението за ед. число. В този случай самото отсъствие на определен звуков отрязък изпълнява функцията на "материален" носител на това значение и се нарича нулева морфема.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image