Членуване

Членуване се нарича прибавянето на специално окончание, членна морфема, наречена определителен член, към съответна форма на имената (съществителни, прилагателни, причастия, местоимения, числителни) за изразяване на значението за определеност (вж. там). По-подробно за правоговорните и правописните проблеми, свързани с членуването вж. определителен член.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image