Определеност

Определеността е граматическа категория, която се състои във възможността чрез противопоставяне на членувани и нечленувани форми на имената да се изразява значение за определеност или неопределеност на назоваваните обекти, да се означават непознати, споменати за пръв път или известни, познати на участниците в общуването обекти, напр.: 

  • Купих си книгаКнигата се оказа дефектна. 

Морфологичен показател на значението за определеност е определителният член.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image