-ът, -а

-ът, -а: За определителния член при съществителните имена от мъжки род по-подробно вж. при определителен член.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image