Ятова гласна

Ятова гласна - старобългарска гласна, отбелязвана с кирилската буква ?Ü, която се е изговаряла като широко е (средно между днешните български гласни /а/ и /е/. С развитието на езика старобългарската ятова гласна е променила характера си: при определени фонетични условия тя разширявала гласежа си в посока към гласна /а/ (с мекост на предходната съгласна), а при други се стеснявала в посока към /е/ (след предходна твърда съгласна). Прието е формите с /'а/ (правописно я) да се смятат за основни, а формите с /е/ - за променени, развили се от основните. Поради което обикновено се говори за ятов преглас, за преглас на ятовата гласна или за променливо я (вж. там).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image