-тт-

-тт-: За някои правоговорни и правописни особености, свързани с удвояване на съгласната /т/, вж. двойни (удвоени) съгласни.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image