-тел

-тел: За изговора и правописа на съществителните имена, образувани с наставка -тел (или завършващи на -тел), вж. определителен член [2.1.2.2].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image