-та

-та: За някои правоговорни особености и грешки, свързани с определителния член -та, вж. определителен член [1.2; 2.2; 2.3].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image