Съществително име

Съществително име се нарича всяка дума, която назовава, означава някаква - конкретна или абстрактна - същина (предмет в широк смисъл на думата): материален обект (предмет, животно или лице, човек); отвлечено, откъснато от неговия носител или притежател, мислено като самостоятелна същина качество, свойство или признак; мислени отделно от какъвто и да било техен вършител действия или състояния.

Във връзка с правописа на думите (писането им с начална малка или главна буква) съществено е разделението на съществителните имена на нарицателни (вж. там) и собствени (вж. там).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image