Преглас

Преглас наричаме промяната на една гласна в друга при определени фонетични условия в границата на думата. Най-често се говори за преглас на ятовата гласна, или ятов преглас (вж. там).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image