Предикат, предикатив, предикативен, предикация

Предикат, предикатив, предикативен, предикация (от лат. praedicare 'казвам, изказвам, съобщавам'; praedicatum 'нещо изказано') са граматически термини, чиито български съответствия са сказуемо, сказуемен. Вж. и неглаголен предикатив.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image