Предположителни глаголни форми

Предположителни глаголни форми (предлоложително наклонение) - вж. наклонение.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image