Повторителни съюзи

Повторителни (или съотносителни по състав и употреба) са съюзите и - и, или - или, ни - ни, нито - нито, дали - дали, дали - или, ту - ту, хем - хем, я - я и под.

Във всяка от синтактичните единици, които тези съюзи свързват, има по една от техните съставки, а запетая се пише пред втората и пред всяка следваща, напр.: 

  • Безразлично ми е дали ще ми повярвате, или не. (Б. Райнов)

Вж. също запетая [2.2.3].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image