Повторени части на изречението

Повторени се наричат такива части на изречението, които са изказани два или повече пъти (обикновено удвоени или утроени): повтаря се същата дума или смисълът на първата се изразява повторно с неин близък синоним, напр.: 

  • Я качвай се, качвай се по-скоро, да не припкаме пак подир машината - каза наставнически бай Ганю. (Ал. Константинов) 
  • Там, там молбите ни се чуват... (Ив. Вазов);
  •  ..., но брат им падна, загина,... (Хр. Ботев)

От гледна точка на пунктуацията интерес представляват удвояванията от типа на: 

  • Ще дойдат още много, много други хора.
  • Но ти недей много-много да приказваш.
  • А пък той приказва ли приказва. 

Вж. също: запетая [1.1.1; 1.1.2; 3.7]; еднородни части [2].

Понякога повторените части може да бъдат разделени с тире: 

  • Но сега работата се отнасяше до него - до самия него. (превод).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image