не /частица/

Въпросът за слято или разделно писане на частицата не е езиково-правописен проблем, чието решаването във всеки отделен случай е свързано с отговор на въпроса за характера, езиковата природа на не-то: самостоятелна дума или словообразувателна частица (вж. слято, полуслято и разделно писане [1.6; 3.1]).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image