Изпускане на втората основа

Изпускането на втората основа при първото от две сложни съществителни (или прилагателни) имена с еднакви втори основи, когато тези имена се намират в съчинителна синтактична връзка помежду си, се отбелязва с дефис, напр.: електро- и топлоенергия (от електроенергия и топлоенергия), авио- и ракетомоделизъм (от авиомоделизъм и ракетомоделизъм), ниско- и високостеблена (растителност). Вж. също дефис [6].

Така се отбелязва също и изпуснатата (но подраздбираща се) втора основа на сложно съществително име, което е в съчинителна синтактична връзка с подчинително съчетание от прилагателно име и съществително, съвпадащо с изпуснатата втора основа от сложното съществително, напр.: радио- и телевизионно предаване (от радиопредаване и телевизионно предаване).

Забел.: Прието е, че когато върху основата на съчетания от типа на автоклуб и мотоклуб или авто- и мотоклуб се образуват сложни думи, равноправните основи в тях се свързват с дефис, напр.: авто-мотоклуб, авто-мото-велочасти, био-библиография.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image