-изъм (-азъм)

За изговора и правописа на съществителните имена от мъжки род, образувани с наставките -изъм или -азъм, вж. редуване [1.1].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image