-иа-

За изговора и правописа на думи, съдържащи съчетание от гласни /иа/, като напр. гениален, гладиатор, материал, принципиален и под., вж. _ при -еа-; вж. също йотация.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image