-еа-/-иа-

В думи от чужд произход (напр. при прилагателни имена с наставка –ален, като гениален, идеален, материален) тези съчетания се изговарят и пишат без йотация на гласната /а/ (вж. и йотация). Грешка е да се изговаря и пише *гениялен, *идеялен, *материялен, *инициятор, *пияно, *пиянист и под.

Изключение правят думите софиянец, софиянка, софиянски, християнин, християнски, християнство. Подобна грешка, но с "обратен знак", и то при дума от домашен произход, се прави твърде често - може би поради престараване, - когато се изговаря и се пише *одеало вм. одеяло. Като опора за разпознаване, откриване на правилната форма в този случай може да се използва съпоставката със сродното съществително име одеяние. Правилно е също миялен, миялня, а не *миален.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image