дали

дали част. и сз.: За употребата на препинателни знаци, свързана с дали като съюз вж. запетая [2.2.3; 2.6; 3.5].

Примери: Не знаем дали учителят ще дойде, или не. * Занимава ни въпросът дали той се е подготвил за изпита добре. * Това, дали ще го изпитват днес, няма голямо значение. * Дали този човек е живял и преди в този град, е много важно за следствието. * Хората не се интересуват от това дали аз живея добре, или не. * Дали прозорецът е бил отворен, или пък в уплахата и в отчаянието си тя го е отворила, не се знае. (Й. Йовков)

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image