Бъдеще предварително време

Бъдеще предварително време - вж. време [2.8].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image