-ар/-яр

За изговора и правописа на определените, членуваните форми на съществителните имена, образувани с деятелна наставка -ар/-яр (или завършващи на -ар/-яр), вж. определителен член.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image