-ски

-ски: За случаите на изпадане на съгласната /с/ от наставка -ски при образуване на някои прилагателни имена и произтичащите от това правоговорни и правописни проблеми вж. изпадане на звукове.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image