Oтколкото

отколкото: За синтактичната роля на тази дума и свързаното с нея пунктуационно оформяне вж. при запетая [1.5].

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image